YORUM I ANADOLU’NUN BELİNE ALTIN KEMER KONYA-ANTALYA YOLU

ANADOLU’NUN BELİNE ALTIN KEMER KONYA-ANTALYA YOLU

   Türkiye Haritası’nı açıp baktığınızda Karadeniz kıyısındaki İnebolu’da itibaren dikey bir çizgi ile,Kastamonu, Çankırı, Ankara, Kulu ve Konya’ya iniyorsunuz.Yapım çalışmaları devam eden yeni Konya-Antalya yolu işte bu dikey şeridi tamamlıyor. En kısa mesafeden Karadeniz’i Akdeniz’e bağlıyor. Bir altın kemer gibi, Anadolu’nun beline takılıyor.
   Konya ve Antalya, iki büyük turizm merkezi. Biri denizi ve iklimiyle diğeri de tarihi eserleri ve Mevlanası ile ünlü. Bu iki önemli şehir arasında ise geçit vermez Toros Dağları var. Toroslar açıldığı ve Konya’dan Akdeniz’e kısa zamanda ulaşıldığı zaman çok şey değişecek,Anadolu insanına yeni ufuklar açılacaktır.

30 MİLYARLIK PROJE

Anadolu’nun Kuzeyini (Karadeniz bölgesini), Güneye (Akdeniz Bölgesine) bağlayacak en kısa ve yüksek standartlı yolun yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Bu yolun odak noktası yani merkezi ise Konya. Otobüs veya otomobile binen Konyalı, Kâraman ayrımından güney-batı istikametine dönüp Hatip, Seydişehir, Akseki üzerinden çam kokulu Torosları rahatlıkla aşarak, iki veya iki buçuk saatte Manavgat’a inecek. Akdeniz’in mavi suları ile Anadolu’nun hırçın iklimini birleştirecek yolun bugünkü fiyatlarla maliyeti 30 milyar lirayı aşıyor.
   Anadolu’nun beline bir altın kemer gimi takılmakta olan yolun proje hızı saatte 70 km, platform genişliği  12 metre, ve %5 eğimli kısımları tırmanma şeritli. Bu özellikleri yanında trafik işaret ve levhaları ile donatılarak birinci sınıf devlet yolu olarak inşa ediliyor.
   Türkiye’nin deniz ulaşımına ihtiyaç duyulan ihraç malları yeni  Konya-Antalya yolundan kısa sürede nakledilebileceği gibi, Akdeniz’in narenciye ürünleri de tazeliğini yitirmeden Anadolu’ya kolaylıkla sevkedilebilecek.

TURİSTİK YOLU

   Konya-Beyşehir-Akseki güzerhgahındaki eski yoldan Akdeniz’e seyahat edenler Torosları aşmak, denize ulaşmak için baş döndürücü kıvrım büklüm bir yolu tepmek zorunda. İrmasan Gediği’ni aşarak sahile ulaşmayı cazip bulmayanlar da Isparta-Antalya üzerinden giderek 414 km.’lik bir mesafeyi katetmeyi göze alıyor.
   Yeni açılan yol, Isparta hattına göre 102 km. daha kısalıyor. Konya-Antalya arası 414 km.den 312 km’ye düşüyor. Konya-Manavgat arası ise, yeni yolla 369 km.den yaklaşık 200 km.ye iniyor. Konya’dan yola çıkan bir turist yeni güzergahtan iki veya iki buçuk saatte Manavgat’a, Akdeniz sahiline inebilir. Bu ise iki bölge arasındaki turizm hareketine yepyeni bir dinamizm kazandırır. O bölgenin denizi, güneşi ve havası turisti cezp ettiği gibi, Konya’da tarihi eserleriyle turist akınına uğramaktadır. Bu iki merkezi birbirine bağlayacak yolun kısa sürede turistik güzergah haline gelmesi gayet tabiidir.
   (Ülkemizin önde gelen tesislerinden biri olan Seydişehir Alüminyum İşletmelerinde üretilen mallar, en kestirme yoldan sahile taşınarak, deniz yolu ile ihraç edilebilecek. Ayrıca Seydişehir’in Kuğulu’su, Ilıca’sı Pınarbaşı’sı ve Torosları üzerindeki yaylaları bu güzergahta seyreden yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulabilecek.)

ANA GAYE
   Konya-Antalya yolu hakkında bilgi istediğimiz Karayolları 13. Bölge Müdürü İlker Erdem’in açıklaması özetle şöyle:
   Yolu açmaktaki ana gayemiz, gelişen Türkiye’nin her karış toprağını değerlendirmek ve mevcut potansiyelini harekete geçirmektir. Konya vilayetini  Akdeniz’e ulaştıran mesafeyi kısaltmak ve Seydişehir Alüminyum Tesisleri’nde üretilen malları en kısa yoldan sahile naklederek, deniz ulaşımından faydalanmasını sağlamaktır. İnebolu, Kastamonu, Çankırı, Ankara, Kulu, Konya, Seydişehir, Akseki, Manavgat hattı üzerinden Karadeniz bölgesini Akdeniz bölgesine en kısa mesafeyle bağlamaktır.
   Projenin 1987 yılında 12 milyar 737 milyon liraya ihale edildiğini, daha önce emanet usulüyle Karayolları’nca yapımına başlandığını söyleyen Bölge Müdürü İlker Erdem açıklamasını şöyle sürdürdü.
   İş programına göre yıllık ödenek dilimleri temin edilebildiği takdirde yol, 1991 yılının Kasım ayında tamamlanmış olacaktır. Bizim bölgemizde Akseki tarafından yapılan çalışmalarda, güneyden kuzeye doğru  13 km.’lik kısım tamamen bitmiştir. Seydişehir’den Çavuş’a kadar 20 km.’lik kesimde yol yapımı tamamlanmış üst yapıya geçilmiştir. Diğer kısımlarda da çalışmalar devam etmektedir.

DÜN VE BUGÜN

1970’li yıllarda yayınlanmış bir ansiklopedide Konya hakkında verilen bilgiler şöyle:’’Vilayet merkezi olan Konya küçük bir çayın üzerinde kurulmuş tarihi eserlerle süslü eski bir şehirdir. Çevresi sık kavak ağaçlarıyla çevrilidir. İl toprakları geniş bozkırlarla kaplıdır’’

(Nereden bakılırsa bakılsın Konya-Antalya yolunun bir an önce tamamlanarak trafiğe açılmasında sayısız faydalar var. Kuzey Anadolu Bölgesi’ni, Güney Anadolu Bölgesi’ne yani Karadeniz’i Akdeniz’e kısa mesafeden ve kaliteli bir yolla bağlayacak yol elbette ki her bakımdan önemlidir. Ulaşım, turizm ve ticaret sahaları başta olmak üzere bölgeler arasındaki ekonomik potansiyelin harekete geçirilmesinde de önemli bir rol oynaması tabiidir. Yolun stratejik önemi yanında Başken Ankara’da yaşayanlar için de ayrı bir yeri var. Yol trafiğe açıldığında, yaklaşık on saat süren Konya-Antalya arası yarıya yakın bir azalma ile 5 6 saate düşecek.)

   Yirmi yıl önce yayınlanan bir ansiklopedide adeta bir kasaba görünümünde olduğu ifade edilen Konya, bilhassa son on yılda her sahada büyük gelişmeler göstererek, Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri olmuştur.
   Konya’yı en kısa mesafeden Akdeniz’e ulaştıracak olan yeni Konya-Antalya yolu tamamlandığında Türkiye’nin, hatta dünyanın önemli bir transit merkezi haline getirecek ve Anadolu insanına yeni ufuklar açacaktır.
    Yapım çalışmaları devam eden yeni Konya-Antalya yolunun ülkemiz ve Başkent Ankara için önemine kısaca temas ettikten sonra, gelelim bölgemize sağlayacağı faydalara . Yolun Konya ve Seydişehir için ne olduğunu araştıralım ve bu konuda yetkililerden aldığımız bilgileri sizlere aktaralım:
   Otuz yıla yakın bir zamandır sözü edilen ancak bir türlü tamamlanamayan yolda yapılan çalışmaları gördük ve bu defa bu işin biteceğine inandık. Özellikle Toros Dağları üzerindeki taşlık bölgelerde yol açmak için günde bir ton dinamit kullanılmakta, çetin bir mücadele verilmektedir.
   Yeni Konya-Antalya yolunun önemini ve çalışmaların hangi noktada olduğunu dile getirmeye çalıştığımız bu yazıdaki düşüncelerin gerçekleşmesi şüphesiz yolun bir an önce tamamlanmasına bağlıdır. Esasen yol güzergahı  üzerindeki yerleşim birimlerinde yaşayan insanlar bu yola ümitle baktakta ve bu nimetten faydalanmak için birtakım hazırlıklar yapmaktadır. Bu da yolun tamamlanarak trafiğe açılmasıyla bölgeye getireceği canlılığı daha şimdiden göstermektedir.
   Yolun ikmal tarihi 1991 olduğuna göre demek ki, daha birbuçuk yıl bekleyeceğiz. Bu ömrü olana çok bir zaman değil. Fakat Anadolu toprağının Akdeniz’e, Akdeniz’in mavi sularının da Anadolu’ya hasreti belki de tarih kadar eskidir. İki ayrı iklim, iki ayrı dünyayı birleştirecek, Konya’yı Akdeniz’e kavuşturacak yolun bir an önce tamamlanmasını hep bekleyeceğiz.
   Ve diyeceğiz:
   Ver elini Akdeniz !
   Ver elini Anadolu’ya !

SEFA KOYUNCU – SEYDİŞEHİR GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI