BUGÜN

SEYDİŞEHİR TÜRKİYE GAZETESİ - BUGÜN

   Seydişehir, 1960’lı yıllarda ekonomisi tarıma dayalı, çevresiyle bağlantısı yok denecek kadar az, ‘’Kuş uçmaz kervan geçmez’’, küçük bir Anadolu kasabası.
   Seydişehir, 5 Ağustos 1967’de Etibank Alüminyum Tesislerini’nin temelinin atılmasıyla, hızla gelişerek, doktora tezlerinde çarpıcı bir örnek teşkil eden şehir.
   Seydişehir, genç ve çalışkan Belediye Başkanı Osman Kocaoğlu’nun gayretleri ile, son birkaç yılda daha da büyüyerek, klasik ilçe yapısını aşan ve 10 Haziran 1988 tarihli belediye meclisi kararıyla, vilayet adayı olduğunu ilan eden şehir !
   1965’lerde 5-6 bin olan nüfustan, 50-60 bin nüfusa, 432 bin lira olan belediye bütçesinden 3 milyar liralık belediye bütçesine ulaşan şehir !
   5 Ağustos, işte bu ‘’Nereden nereye geliş’’in sembolü! Seydişehir’de sanayileşme hareketinin başladığı günün 21. Yıldönümü,belediyemizce hazırlanan üç günlük dev organizasyonla kutluyor, bu günün sevincini hep birlikte paylaşıyoruz.
   Ve hemen diyoruz ki:
   1. Seydişehir, Türk Alüminyum Sanayii’nin odak noktası olmalı!
   2. ‘’Ulusal Alüminyum Kongresi’’,5 Ağustos şenlikleri ile birlikte yapılmalı!
   3. Yurt sathında imal edilen alüminyum ürünlerinin sergileneceği,’’Türk Alüminyum Sanayii Ürünleri Fuarı’’ Seydişehir’de, hem de 5 Ağustos da açılmalı…
   Bütün bunları gerçekleştirebilmek için de,
   Seydişehirliler, son yirmi yılda ilçede ve çevresinde görülen sosyal ve ekonomik gelişmenin kaynağını teşkil eden dev alüminyum tesislerine sahip çıkmalı, alüminyumun ‘’Milli Dava’’ haline gelmesine çalışmalıdır. Bu yolda atılması gereken en önemli adım Alüminyum Tesisleri’nin modernizasyonu ve tevsiidir. Tesislerin kapasitesi artırılarak, ülkemiz alüminyum ihtiyacının tamamı Seydişehir’den karşılanır duruma getirilir, Konya-Seydişehir-Antalya yolu da ulaşıma açılırsa Seydişehir yepyeni bir hüviyet kazanır. Bu gelişmelerin yanında ilçenin stratejik konumu dikkate alınarak, vilayet olma isteği de gerçekleşebilir.
   Bu düşünceler içerisinde, bütün Seydişehirlilerin Ekonomik Kalkınma gününü tebrik eder, huzur, kalkınma ve refah dolu, nice 5 Ağustosları birlikte kutlamayı gönülden dilerim.


SEFA KOYUNCU - 5 AĞUSTOS 1988