SOL NEYİN NESİDİR?

SOL, NEYİN NESİDİR?

 

             "Solun parlak vaadedici etrafında toplanan bir kısım halk, iktidarında tam bir sukut-u hayale uğramakta, ülke ve demokrasi büyük bir buhrana düşmektedir. Hatta sol iktidar, aşırı tarafları ile de baş edememekte, tedricen demokrasiden uzaklaşarak otokrasiye doğru yol almaktadır."

             "İnsan fıtratındaki nefsi iştiyakları kamçılayıcı propagandalarla işe başlar sol. Fertte sükunet ve itidal sağlayıcı amilleri yok ederek, yerine materyal normlar ikame etmek suretiyle, meydana gelen r"uhi boşluğu doldurmaya çalışır. Bunlar ise, ferdi azdıran, tahrik eden, bugünkü anlamda "doping" tesiri husule getiren putlardır. Ki meydana gelen ruhi boşluk deryalar kadar engindir. Ve bütün ahlaki değerleri bertaraf etmiş olan nefs bütün dünyayı verseniz doymaz, dünyanın en şen'i denaatlerini irtikap etse de kanmaz!"

             "Sol iktidar anarşinin kaynağına inemez, şâyet inerse orada kendini bulacaktır!"

             "Sol, insanları yandaş yapabilmek için tâbi tuttuğu ameliyede (beyin yıkama operasyonunda), ferdin sâhip olduğu insani ve milli değerleri dejenere etmekle kalmayıp gayr-ı insân gayr-ı milli fiillerin serbestçe irtikap edilebileceği özgürlüğü vermeyi de vaad etmektedir."

             "İnsanı evrim geçirmiş bir hayvan olarak vasfeden Darvinizmi, hayatın seksten ibâret olduğunu iddia eden Freud'u yandaşlarına sevdirmeye çalışırken, "Toprak işeyenin, su kullananındır" gibi sek-i tabilden ibâret ve esasen hayvanlara mahsus olan bir hayat tarzı vaad etmektedir."

             "Şu hâlde solun demokratlık iddiası da iyiden iyiye suya düşmektedir. Zira, azdırdığı yandaşları, vaad edilen özgürlüğü almak için hırçınlaşmakta "burjuva"lıkla itbaın ettiği iktidarını tepelemeye hazırlanmaktadır. Dolayısıyla sol iktidarın yandaşlarıyla başı derttedir."

             "...Artık kıyasıya baskı ve terör uygulamak suretiyle dizginleri elde tutmaktan başka çıkar yolu kalmamıştır, solun. Böylece demokrasi yerini yavaş yavaş otokrasiye terkedecektir, solun elinde."

 

SEFA KOYUNCU I TÜRKİYE GAZETESİ - 27 NİSAN 1979

 

 

 

 

Dosyalar