Üçüncü Yeni Ekşi Sözlüğe Girdi

YAŞADIKÇA I ÜÇÜNCÜ YENİ EKŞİ SÖZLÜK'E GİRDİ

 

           Üçüncü Yeni'nin, gençliğin yeni trendi 'sözlük'lerde -biraz örselenerek de olsa- yer almaya başlamasının mutluluğu içindeyim.

           Adı sözlük ama gerçekte bunlar geniş birer bilgi platformu; kâmus hatta kâmus-u okyânus. Ekşi Sözlük editörü bize ayırdığı Üçüncü Yeni başlıklı sayfada söze, "Birkaç forum arkadaşının internette anlaşıp kurduğu akım. Akımın başını da Türkiye gazetesi yazarı Sefa Koyuncu çekiyormuş. Efendim merak ettik, inceledik. Akımın manifestosunu yazmış Sefa Bey de; ortada akım oluşturacak şiir olmadığı açık" diye başlıyor ki elhak yerinde bir tespit.

           - Üçüncü Yeni şairleri, duydunuz işte!

 

           MEVLÂNÂ'NIN PERGELİ

           Duyuru tamam da, meseleye açıklık getirmek için biz yine de ihtiyaten buraya bir şerh düşelim:

           Üçüncü Yeni; (çıkış noktası her ne kadar "Ölçülü şiir ve kurallı nesir" ise de) sadece şiir ve edebiyata değil, 'çağdaş insana dair her konuya eleştirel bir bakış' hareketinin adıdır.

           Mevlânâ'nın geniş açılı pergeli gibi (Sâbit ucu, 21. Yüzyıl'ın mürşid-i kâmili Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye kitabında olmak kaydıyla) "iğne" ucuyla bütün kâinâtı dolaşmaktadır. Ekşi Sözlük'ün yanı sıra İHL (İnsana ve Bilgiye Hürmet Eden Sözlük) de Üçüncü Yeni'den başarı beklentisi içinde.

           İHL editörü; "Üçüncü Yeni, bir grup amatör ya da usta (bilemeyeceğim) şair ve yazar tarafından kurulduğunu hatta Mersin'de bir araya gelerek bir toplantı bile yaptıklarını öğrendiğim yeni bir akım. Bakalım adlarını duyurabilecekler mi göreceğiz ileride... İsimleriyle çelişiyor, şiirlerinde hece ve aruz vezni ile yazmayı zorunlu kılıyorlar. Nesirde devrik cümleye izin vermiyorlar. Başarılarının devamını diliyorum, efem!" diyor.

           - Bu, ilgililere ikinci duyuru.

           Bu arada, Ekşi Sözlük editörü bir yerde beni kastederek, "Akım mantığını anlamamış Beyefendi bir kere" diye ağır bir eleştiri de getiriyor. Bu kadarı da fazla mı, ne?

           - Hayır hayır, hiç de değil! Üçüncü Yeni olarak biz de zaten, "Aman efendim, nerelerdeydiniz. Gözlerimiz yollarda kaldı. Hoş safa geldiniz. Şöyle başköşeye buyurun!" şeklinde bir seremoni beklemiyorduk. Zira biliyoruz ki yeni bir akımı yadırgamak normal, tepkiyle karşılamak ise âdettendir.

 

           AYNI KULVARDAYIZ

           Diğer taraftan, olaylara ve insanlara "eleştirel bakış açısıyla yaklaşma" noktasında siz blog yazarı ve sözlük editörü dostlarla aynı kulvarda at koşturduğumuzu da özellikle belirtmeliyim.

           "Üçüncü Yeni; Türk şiirine yeni bir soluk getirecek akım. Kurucuları Ekşi Sözlük şairleri olacak. Hatta belki de kurdular bile!" diyorsunuz ya; -düzensiz imlânız ve vezinsiz dizeleriniz hâriç- aynen katılıyorum.

           Geliştirdiğiniz 'eleştirel yaklaşım metodu'yla, Üçüncü Yeni'yi evvelemirde sizler kurdunuz! İncelik gösterip bizim çalışmalarımızı da sayfalarınıza taşımış, müspet menfi değerlendirmelerde bulunmuş olmanız, sevinçten külahımızı havaya fırlatmamız için yetti de arttı bile... Yüksek alâkanıza teşekkürler.

           - Ve hoş bulduk sevgili gençler!..

http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/sefa-koyuncu/503303.aspx

SEFA KOYUNCU I TÜRKİYE GAZETESİ - 21.08.2011

 

 

 

Dosyalar