Dilde Asıl Tehlike

DİLDE ASIL TEHLİKE 
 
            - Türkçe'nin problemi, dile giren yabancı kelimeler mi? Kök ve ek sistemine uygun olmadığı halde, dile emri vaki ile yerleştirilen ne idüğü belirsiz sözler mi? 
            - Kelime ayrı yazılacak, bitişik yazılacak, inceltme-uzatma işareti şuna konacak, buna konmayacak curcunası veya internet kargaşası mı? 
            - Yoksa bütün bu hengâme arasında, Türk dilini uzun vadede "ölü diller" kategorisine sokacak asıl tehlikeli uygulamalar gözden kaçıyor mu? 
            - Evet, bütün bu saydığım zararlı unsurların yanı sıra, öncelikle ve özellikle dikkatlere sunmak istediğim iki önemli husus var. Ancak, bu iddiaları ortaya koymadan önce kısacık bir tanışma faslına ne dersiniz? 
           - Okuyucu, Sefa Koyuncu ismine, Don Kişot Sendromu -Ermeni Soykırımı Komedyası (BKY) ve Irakta Kanlı Şafak isimli kitaplarımızdan, Türkiye Gazetesindeki araştırma haberlerimizden veya şiirlerimizden âşina olabilir.
Ya da, Mahmut Çetin yönetimindeki Biyografi Analiz dergisinde yayınlanan makâlelerimizden; daha öncelere gidersek, Yeni Meram Gazetesindeki (Konya) kültür-edebiyat ağırlıklı yazılarımızdan ve Seydişehir Postası'ndaki başyazılarımızdan hatırlamış olabilirler. 
            Bu vesileyle eski ve yeni bütün dostlara "merhabalar" diyor; ayrıca, -konu dil olduğu için- Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Bölümünden aldığım diploma ile bana, "Türk Filoloğu" unvanı verildiğini de kaydettikten sonra, konuya dönüyorum: 
            Kapana kısıldık
            Tehlike bir: Türkçenin cümle yapısı (söz dizimi) bozuluyor. Devrik ve kesik cümle istilâsı aldı yürüdü. Lokomotif (yapı) sağlam olursa, vagonlara doluşan biletli-biletsiz yolcular (dile giren yabancı menşeli kelimeler) vız gelir. Ancak lokomotif raydan çıkarsa (yapı bozulursa) felâket büyük olur. 
            Tehlike iki: Dili bozmada biz vatandaşlar, araç olarak kullanılıyoruz. 
            -Nasıl mı? 
            -Yeni Türkçe sözlüğe çoğu kelimeler, "vatandaş böyle kullanıyor" bahanesiyle alınıyor. 
           -Bu ise asla ilmî bir metod değil! 
           -Kısacası, dil konusunda kapana kısılmış durumdayız. 
           -Tıpkı kovboy filmlerinde olduğu gibi, kendi mezarımız bize kazdırılıyor. 
          -Bu iddiaları biraz daha açmalı mıyız? 
          -Elbette açmalı, hem de "cıcığını çıkarıncaya kadar" açmalıyız. 
          -Sağlıkla kalın. 
 
  Sefa Koyuncu BHD Haber - 14 Aralık 2005