TÜRK BİRLİĞİ

TÜRK BİR­Lİ­Ğİ

 

Uyan­dık biz ni­hâ­yet,
Bir­li­ği arı­yo­ruz...
Güç­le­ni­yo­ruz gâ­yet
Çem­be­ri ya­rı­yo­ruz!

Ay­rı­lı­ğa ver­dik son,
Kur­mak için dir­li­ği...
Ne muh­te­şem bir viz­yon,
Türk dev­let­ler bir­li­ği!

Or­ta As­ya Tür­ki­ye,
En ha­sı­dır kar­de­şin...
Bağ­la­nıp bu ül­kü­ye,
Bü­tün Türk­ler bir­le­şin!

 

Sefa  KOYUNCU I Türkiye Gazetesi - 02 Aralık 2008 Salı