MÜNACAAT

             MÜNACAAT

 

                Yâ Rab gönlü viraneye,

                Naçar gezen avareye,

                Medet eyle bi çareye,

                Sadakatte daim eyle.

 

                İhlâs ile habibine,

                Şeriatin sâhibine,

                Eshâbına ve âline,

                Muhabbette daim eyle.

 

                Ehl-i sünnet reisine,

                Resûlünün varisine,

                Ulemânın âlisine,

                İcâbette daim eyle.

 

                Habibine ayna olan,

                Nûrû ile kalbi dolan,

                Kâinâta ışık salan,

                Seâdette dâim eyle.

 

                Yâ Rab kalbim hep gaflette,

                Nefsim ile başım dertte,

                İşlediğim masiyete,

                Nedimette dâim eyle.

 

                Rahmetinde tek ümidim,

                Yoksa hâlim nolur benim,

                Aydınlansın siyâh kalbim,

                İbâdette daim eyle.

 

                Alır iken melek canım,

                Donar iken tende kanım,

                Safa üzre geçsin ânım,

                Şehâdette daim eyle.

 

                Âli resul hürmetine,

                Münâcaatım kabul eyle,

                Dostlarının himmetiyle,

                Şefaatte daim eyle.

 

                SEFA KOYUNCU I 1991