GÜNEŞ

GÜNEŞ


Bir ayağın Avrupa,
Diğeriyse Asya’da...
Deryâda yelken pupa,
Kolun da Afrika’da!


Orta Doğu elindi,
Anadolu da gövden...
Balkanlarsa belindi,
Kafkaslarda beydin sen!

 

Beyindir Bâb-ı âli;
Müslümanlar kardeştir!
Osmanlı ideali,
Batmayan bir güneştir!

 

Sefa  KOYUNCU I Türkiye Gazetesi - 09 Ağustos 2008 Cumartesi