BÜYÜK TÜRKİYE

BÜYÜK TÜRKİYE 

 

Anadolu uyandı,
Kabuğundan çıkıyor...
Zirvelere dayandı,
Engelleri yıkıyor!

Sergiliyor dehâyı,
İzleniyor dikkatle...
Kucaklıyor dünyâyı,
Barış sevgi şefkatle!

Hâs bahçenin gülünden,
Râyiha her ülkeye...
Osmanlı’nın külünden,
Doğdu büyük Türkiye!..

 

Sefa  KOYUNCU I Türkiye Gazetesi - 16 Ocak 2010 Cumartesi