PAVLOV’UN KÖPEKLERİ

                  PAVLOV’UN KÖPEKLERİ

               

                Komünist sistem inkâr etti bütün dinleri,

                Çiğdeni insandaki ma’nevi değerleri.

                Târihin kaydettiği bu en kanlı rejimde,

                İdeal insan tipi, Pavlov’un köpekleri!

 

                SEFA KOYUNCU

 

 

NÜKTE: "İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri veya Yazıda, resimde, sözde ve davranışta ince, derin anlam, espri" anlamlarına gelmektedir.