MEDENİ KÂNUNLAR

MEDENİ KÂNUNLAR

Bir bir çıktı ortaya Batı’nın oyunları,
Hayret ediyor insan okudukça bunları !
Endülüs ve Mısır’dan alınarak yapıldı,
Bugünlü Avrupa’nın medeni kânûnları !

SEFA KOYUNCU

 

 

NÜKTE: "İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri veya Yazıda, resimde, sözde ve davranışta ince, derin anlam, espri" anlamlarına gelmektedir.