KURTULUŞ YOLU

KURTULUŞ YOLU

Kitâb,sünnet ve icma ve kıyas-ı fukaha,
Dinde kaynaktır,ancak âlimlerin by saha !
İlmihâl kitâbından öğrenmeli dinini,
Bizim gibi cahiller ermek için felâha

SEFA KOYUNCU

 

 

NÜKTE: "İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri veya Yazıda, resimde, sözde ve davranışta ince, derin anlam, espri" anlamlarına gelmektedir.