KOLLARI SIVAMALI

KOLLARI SIVAMALI

 

Sıvamalı kolları, giymeliyiz önlüğü,

Almalıyız Batı’dan teknikte üstünlüğü.

Gitmeliyiz ileri, her sanâyi dalında,

Ötmemeli her yerde Avrupa’nın düdüğü!

 

SEFA KOYUNCU

 

 

NÜKTE: "İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri veya Yazıda, resimde, sözde ve davranışta ince, derin anlam, espri" anlamlarına gelmektedir.